Posturi vacante

Publicat in data de 26.11.2021, orele 1900

 1. ANUNŢ cu rezultatele finale obținute de către candidatul înscris, după expirarea perioadei de depunere a contestațiilor, cu ocazia desfăşurării probei interviu structurat pe subiecte profesionale la concursul organizat de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) în vederea ocupării funcţiei de şef serviciu, specialitatea Evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date, la Serviciul Administrare Sisteme Informatice din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. click aici

Publicat in data de 26.11.2021, orele 1700

 1. ANUNŢ cu rezultatele finale obținute de către candidaţii înscriși, după expirarea perioadei de depunere a contestațiilor, cu ocazia desfăşurării probei interviu structurat pe subiecte profesionale la concursul organizat de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) în vederea ocupării funcţiei de şef birou I, specialitatea Evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date, în cadrul Biroului Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor BOTOȘANI. click aici

Publicat in data de 26.11.2021, orele 1030

 1. TABEL cu rezultatele finale obținute de candidați ca urmare a analizării şi soluţionării contestaţiilor depuse la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de ofiţer specialist principal I (consilier juridic), specialitatea Juridic, existent la nivelul Serviciului Juridic şi Secretariat din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. click aici

Publicat in data de 26.11.2021, orele 1000

 1. TABEL cu rezultatele finale obținute de candidați ca urmare a analizării şi soluţionării contestaţiilor depuse la concursul organizat în vederea ocupării a 5 (cinci) posturi de execuţie vacante de ofiţer de poliţie, specialitatea Evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date, existente la nivelul Structurilor Judeţene de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor (Călăraşi, Dâmboviţa, Iaşi, Olt şi Teleorman) din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor postului și care îndeplinesc condițiile legale și care au susţinut în data de 23.11.2021 click aici

Publicat in data de 25.11.2021, orele 1900

 1. Anunț privind rezultatele obţinute de către candidatul înscris cu ocazia desfăşurării probei interviu structurat pe subiecte profesionale la concursul organizat de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) în vederea ocupării funcţiei de şef serviciu, specialitatea Evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date, la Serviciul Administrare Sisteme Informatice din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, poziţia 65 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă, susţinut în data de 25.11.2021 click aici

Publicat in data de 25.11.2021, orele 1700

 1. Anunț privind rezultatele obţinute de către candidaţii înscriși cu ocazia desfăşurării probei interviu structurat pe subiecte profesionale la concursul organizat de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) în vederea ocupării funcţiei de şef birou I, specialitatea Evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date, în cadrul Biroului Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor BOTOȘANI, poziţia 37 din Statul de organizare al structurilor teritoriale de administrare a bazelor de date privind evidenţa persoanelor (subordonate Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date), cu recrutare din sursă internă, susţinut în data de 25.11.2021 click aici

Publicat in data de 24.11.2021, orele 1945

 1. Tabel cu rezultatele finale obţinute de candidaţi la concursul organizat în vederea ocupării a 4 (patru) posturi vacante de ofiţer de poliţie, specialitatea Evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date, existente la nivelul Structurilor Judeţene de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor (Arad, Bacău, Satu Mare, Sălaj) din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date click aici

Publicat in data de 24.11.2021, orele 1830

 1. Tabel cu rezultatele finale obținute la concursul organizat în vederea ocupării a 2 (două) posturi vacante de ofiţer de poliţie, specialitatea Evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date, existente la nivelul Serviciului Dezvoltare Aplicaţii Informatice din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. click aici

Publicat in data de 23.11.2021, orele 2230

 1. Tabel cu rezultatele obținute de candidați la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de ofiţer specialist principal I (consilier juridic), specialitatea Juridic, existent la nivelul Serviciului Juridic şi Secretariat din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, prevăzut la poziția 130/a din Statul de organizare al unității, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor postului, care îndeplinesc condițiile legale și care au susţinut în data de 23.11.2021 proba testul scris (tip grilă) desfășurat la Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" București. click aici

Publicat in data de 23.11.2021, orele 1945

 1. Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi la concursul organizat în vederea ocupării a 4 (patru) posturi vacante de ofiţer de poliţie, specialitatea Evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date, existente la nivelul Structurilor Judeţene de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor (Arad, Bacău, Satu Mare, Sălaj) din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor postului, care îndeplinesc condițiile legale şi care au susţinut în data de 23.11.2021, proba testul scris (tip grilă), desfăşurat la Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza" Bucureşti. click aici

Publicat in data de 23.11.2021, orele 1940

 1. Tabel cu rezultatele obținute la concursul organizat în vederea ocupării a 5 (cinci) posturi de execuţie vacante de ofiţer de poliţie, specialitatea Evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date, existente la nivelul Structurilor Judeţene de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor (Călăraşi, Dâmboviţa, Iaşi, Olt şi Teleorman) din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor postului și care îndeplinesc condițiile legale și care au susţinut în data de 23.11.2021 proba testul scris (tip grilă) desfășurat la Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" București. click aici

Publicat in data de 23.11.2021, orele 1830

 1. Tabel cu rezultatele obținute la concursul organizat în vederea ocupării a 2 (două) posturi vacante de ofiţer de poliţie, specialitatea Evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date, existente la nivelul Serviciului Dezvoltare Aplicaţii Informatice din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, prevăzute la poziţia 47 și poziţia 48 din Statul de organizare al unității, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor postului și care îndeplinesc condițiile legale și care au susţinut în data de 23.11.2021 proba testul scris (tip grilă) desfășurat la Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" București. click aici

Publicat in data de 22.11.2021, orele 2210

 1. ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist principal I (economist), specialitatea Financiar, existent la nivelul structurii Financiar (nivel serviciu) din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, prevăzut cu gradul profesional de comisar-şef de poliţie, la poziţia 145 din Statul de organizare al unității, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor postului și care îndeplinesc condițiile legale click aici

 2. Documente:

Publicat in data de 19.11.2021, orele 1800

 1. Completare anunț nr. 3462145 din 16.11.2021, publicat pe site-ul direcţiei la data de 16.11.2021, referitor la rezultatele verificării îndeplinirii cumulative a condițiilor de participare la concursul organizat de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) în vederea ocupării a 5 (cinci) posturi de execuţie vacante de ofiţer de poliţie, specialitatea Evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date, existente la nivelul Structurilor Judeţene de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor (Călăraşi, Dâmboviţa, Iaşi, Olt şi Teleorman) din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor postului și care îndeplinesc condițiile legale. click aici

Publicat in data de 18.11.2021, orele 1730

 1. ANUNŢ privind rezultatul examinării psihologice şi a verificării îndeplinirii cumulative a condiţiilor de participare de către candidatul înscris la concursul organizat de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) în vederea ocupării funcţiei de şef serviciu, specialitatea Evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date, la Serviciul Administrare Sisteme Informatice din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, poziţia 65 din statul de organizare al unităţii, cu recrutare din sursă internă. click aici

 2. ANUNŢ privind rezultatul examinării psihologice şi a verificării îndeplinirii cumulative a condiţiilor de participare de către candidaţii înscriși la concursul organizat de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) în vederea ocupării funcţiei de şef birou I, specialitatea Evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date, în cadrul Biroului Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor BOTOȘANI, poziţia 37 din Statul de organizare al structurilor teritoriale de administrare a bazelor de date privind evidenţa persoanelor (subordonate Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date), cu recrutare din sursă internă. click aici

Publicat in data de 17.11.2021, orele 1630

 1. ANUNŢ privind organizarea/planificarea la proba scrisă a candidaţilor care îndeplinesc cumulativ condițiile de participare la concursul organizat de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) în vederea ocupării postului vacant de ofiţer specialist principal I (consilier juridic), specialitatea Juridic, existent la nivelul Serviciului Juridic şi Secretariat din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. click aici

 2. ANUNŢ privind organizarea/planificarea la proba scrisă a candidaţilor care îndeplinesc cumulativ condițiile de participare la concursul organizat de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) în vederea ocupării a 2 (două) posturi vacante de ofiţer de poliţie, specialitatea Evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date, existente la nivelul Serviciului Dezvoltare Aplicaţii Informatice din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. click aici

 3. ANUNŢ privind organizarea/planificarea la proba scrisă a candidaţilor care îndeplinesc cumulativ condițiile de participare la concursul organizat de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) în vederea ocupării a 5 (cinci) posturi de execuţie vacante de ofiţer de poliţie, specialitatea Evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date, existente la nivelul Structurilor Judeţene de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor (Călăraşi, Dâmboviţa, Iaşi, Olt şi Teleorman) din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. click aici

 4. ANUNŢ privind organizarea/planificarea la proba scrisă a candidaţilor care îndeplinesc cumulativ condițiile de participare la concursul organizat de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) în vederea ocupării a 4 (patru) posturi vacante de ofiţer de poliţie, specialitatea Evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date, existente la nivelul Structurilor Judeţene de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor (Arad, Bacău, Satu Mare, Sălaj) din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. click aici

Publicat in data de 17.11.2021, orele 1600

 1. ANUNŢ privind rezultatele la evaluarea psihologică a candidaţilor înscrişi la concursul organizat de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) în vederea încadrării/ocupării cu personal recrutat din sursă externă, a 2 (două) posturi vacante de personal contractual - Referent II-IA, în specialitatea Evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date, existente la nivelul Structurilor Judeţene de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. click aici

 2. ANUNŢ privind rezultatul la evaluarea psihologică din data de 11.11.2021 a candidatului înscris la concursul organizat de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) în vederea încadrării/ocupării cu personal recrutat din sursă externă, a postului vacant de personal contractual, îngrijitor la Serviciul de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor BUCUREŞTI, Compartimentul reparaţii şi întreţinere. click aici

Publicat in data de 16.11.2021, orele 1300

 1. ANUNŢ privind rezultatele verificării îndeplinirii cumulative a condițiilor de participare la concursul organizat de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) în vederea ocupării postului vacant de ofiţer specialist principal I (consilier juridic), specialitatea Juridic, existent la nivelul Serviciul Juridic şi Secretariat din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date click aici

 2. ANUNŢ privind rezultatele verificării îndeplinirii cumulative a condițiilor de participare la concursul organizat de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) în vederea ocupării a 2 (două) posturi vacante de ofiţer de poliţie, specialitatea Evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date, existente la nivelul Serviciul Dezvoltare Aplicaţii Informatice din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date click aici

 3. ANUNŢ privind rezultatele verificării îndeplinirii cumulative a condițiilor de participare la concursul organizat de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) în vederea ocupării a 5 (cinci) posturi de execuţie vacante de ofiţer de poliţie, specialitatea Evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date, existente la nivelul Structurilor Judeţene de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor (Călăraşi, Dâmboviţa, Iaşi, Olt şi Teleorman) din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date click aici

 4. ANUNŢ privind rezultatele verificării îndeplinirii cumulative a condițiilor de participare la concursul organizat de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) în vederea ocupării a 4 (patru) posturi vacante de ofiţer de poliţie, specialitatea Evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date, existente la nivelul Structurilor Judeţene de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor (Arad, Bacău, Satu Mare, Sălaj) din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date click aici

Publicat in data de 10.11.2021, orele 1545

 1. ANUNȚ EXAMINARE MEDICALA în atenţia candidaţilor înscrişi la concursul organizat de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) în vederea încadrării/ocupării cu personal recrutat din sursă externă, a 2 (două) posturi vacante de personal contractual, în specialitatea Evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date, existente la nivelul Structurilor Judeţene de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor MARAMUREŞ si Serviciul de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor BUCUREŞTI) click aici

 2. ANUNȚ EXAMINARE MEDICALA in atenţia candidaţilor înscrişi la concursul organizat de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) în vederea încadrării/ocupării cu personal recrutat din sursă externă, a postului vacant de personal contractual, îngrijitor la Serviciul de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor BUCUREŞTI click aici

Publicat in data de 09.11.2021, orele 1700

 1. ANUNȚ EVALUARE PSIHOLOGICA în atenţia candidaţilor înscrişi la concursul organizat de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) în vederea încadrării/ocupării cu personal recrutat din sursă externă, a 2 (două) posturi vacante de personal contractual, în specialitatea Evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date, existente la nivelul Structurilor Judeţene de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor MARAMUREŞ si Serviciul de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor BUCUREŞTI) click aici

 2. ANUNȚ EVALUARE PSIHOLOGICA in atenţia candidaţilor înscrişi la concursul organizat de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) în vederea încadrării/ocupării cu personal recrutat din sursă externă, a postului vacant de personal contractual, îngrijitor la Serviciul de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor BUCUREŞTI click aici

Publicat in data de 08.11.2021, orele 1700

 1. ANUNȚ evaluare psihologica in atenţia candidaţilor înscrişi la concursul organizat de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) în vederea ocupării funcţiei de şef serviciu, specialitatea Evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date, la Serviciul Administrare Sisteme Informatice din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date: click aici

 2. ANUNȚ evaluare psihologica in atenţia candidaţilor înscrişi la concursul organizat de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) în vederea ocupării funcţiei de şef birou I , specialitatea Evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date, în cadrul Biroului Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor BOTOȘANI: click aici

Publicat in data de 04.11.2021, orele 1300

 1. ANUNȚ cu rezultatele selecției dosarelor de înscriere, pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de personal contractual-referent II-IA, în specialitatea Evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date, existente la nivelul Structurilor Judeţene de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (București și Maramureș), a persoanelor care îndeplinesc condițiile legale: click aici

 2. ANUNȚ cu rezultatele etapei de verificare a dosarelor de înscriere la concursul privind ocuparea postului de personal contractual – îngrijitor la Serviciul de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor BUCUREŞTI, Compartimentul reparaţii şi întreţinere, a persoanelor care îndeplinesc condițiile legale: click aici

Publicat in data de 03.11.2021, orele 1200

 1. Se revine în parte la anunțul nr.3461925 din 02.11.2021 referitor la graficul privind desfășurarea examinării psihologice a candidaţilor înscrişi la concursurile organizate de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) în vederea ocupării unor posturi vacante de ofiţer de poliţie, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor postului și care îndeplinesc condițiile legale, stabilit de către Centrul de Psihosociologie al M.A.I., în sensul că, se modifică programarea susținerii evaluării psihologice pentru candidaţii înscrişi la concursurile organizate la nivelul D.E.P.A.B.D., care dețin calitatea de agenţi de poliţie, aceștia urmând a se prezenta în data de 04.11.2021, respectiv 05.11.2021, pe serii, la sediul Centrului de Psihosociologie al M.A.I. din Municipiul Bucureşti, Str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2, conform următoarei planificări: click aici

Publicat in data de 02.11.2021, orele 1200

 1. În atenţia candidaţilor înscrişi la concursurile organizate de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) în vederea ocupării unor posturi vacante de ofiţer de poliţie, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor postului și care îndeplinesc condițiile legale, a căror probă scrisă va avea loc la data de 23.11.2021: click aici

  • 1 post Serviciul Juridic şi Secretariat
  • 2 posturi Serviciul Dezvoltare Aplicaţii Informatice
  • 1 post Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor CALARASI
  • 1 post Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor DAMBOVITA
  • 1 post Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor IASI
  • 1 post Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor OLT
  • 1 post Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor TELEORMAN
  • 1 post Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor ARAD
  • 1 post Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor BACAU
  • 1 post Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor SATU-MARE
  • 1 post Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor SALAJ

Publicat in data de 27.10.2021, orele 1600

 1. ANUNŢ pentru ocuparea funcţiei de şef serviciu, specialitatea Evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date, la Serviciul Administrare Sisteme Informatice din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date- click aici

 2. Documente:
  • Cerere privind inscrierea la concurs document word
  • Declaratie de confirmare a cunoasterii si acceptarii conditiilor de recrutare document word
  • Curriculum-vitae model Europass, Anexa nr. 9 la Dispozitia directorului general al DGMRU nr. II/1620/2015 document word
 3. ANUNŢ pentru ocuparea funcţiei de şef birou I, specialitatea Evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date, în cadrul Biroului Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor BOTOȘANI- click aici

 4. Documente:
  • Cerere privind inscrierea la concurs document word
  • Declaratie de confirmare a cunoasterii si acceptarii conditiilor de recrutare document word
  • Curriculum-vitae model Europass, Anexa nr. 9 la Dispozitia directorului general al DGMRU nr. II/1620/2015 document word

Publicat in data de 18.10.2021, orele 1600

 1. ANUNŢ pentru ocuparea, cu personal recrutat din sursă externă, a 2 (două) posturi vacante de personal contractual, în specialitatea Evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date, existente la nivelul Structurilor Judeţene de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (Maramures, Bucuresti)- click aici

 2. Documente:
 3. ANUNŢ pentru ocuparea, cu personal recrutat din sursă externă, a postului vacant de personal contractual, îngrijitor la Serviciul de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor BUCUREŞTI, Compartimentul reparaţii şi întreţinere- click aici

 4. Documente:

Publicat in data de 06.10.2021, orele 2100

 1. ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea a 4 (patru) posturi vacante de ofiţer de poliţie, specialitatea Evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date, existente la nivelul Structurilor Judeţene de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (Arad, Bacau, Satu Mare, Salaj)- click aici

 2. Documente:
 3. ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea a 5 (cinci) posturi vacante de ofiţer de poliţie, specialitatea Evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date, existente la nivelul Structurilor Judeţene de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (Calarasi, Dambovita, Iasi, Olt, Teleorman)- click aici

 4. Documente:
 5. ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea 2 (două) posturi vacante de ofiţer de poliţie, specialitatea Evidenţa persoanelor şi administrarea bazelor de date, existente la nivelul Serviciul Dezvoltare Aplicaţii Informatice din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date- click aici

 6. Documente:
 7. ANUNŢ privind organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant de ofiţer specialist principal I (consilier juridic), specialitatea Juridic, existent la nivelul Serviciul Juridic şi Secretariat din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date- click aici

 8. Documente:

Publicat in data de 09.08.2021, orele 1600

 ANUNT DE PROMOVARE - în treapta profesională imediat superioară in cadrul Biroul Județean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor Satu-Mare:
- ANUNT
- CERERE INSCRIERE
- CERERE ELIBERARE ADEVERINTA

Publicat in data de 26.01.2021, orele 1400

TABEL cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat în data de 21.01.2021, în vederea ocupării a 2 (două) posturi vacante la Biroul Schengen şi Relaţii Internaţionale din cadrul D.E.P.A.B.D. - click aici

TABEL cu rezultatele obţinute la proba test scris (tip grilă), ca urmare a analizării şi soluţionării contestaţiilor depuse la concursul organizat în data de 21.01.2021 în vederea ocupării a 2 (două) posturi vacante la Biroul Schengen şi Relaţii Internaţionale din cadrul D.E.P.A.B.D. - click aici

Publicat in data de 25.01.2021, orele 1600

1 TABEL cu rezultatele obţinute la proba test scris (tip grilă), ca urmare a analizării şi soluţionării contestaţiilor depuse la concursul organizat în data de 21.01.2021 în vederea ocupării a 2 (două) posturi vacante de ofiţer de poliţie la Structura de Securitate / C.S.T.I.C. (nivel compartiment) din cadrul D.E.P.A.B.D. - click aici

2 TABEL cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat în data de 21.01.2021, în vederea ocupării a 2 (două) posturi vacante de ofiţer de poliţie la Structura de Securitate / C.S.T.I.C. (nivel compartiment) din cadrul D.E.P.A.B.D. - click aici

Publicat in data de 22.01.2021, orele 1615

TABEL cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat în data de 21.01.2021 în vederea ocupării unui post vacant de ofiţer specialist I la Biroul Achiziții din cadrul D.E.P.A.B.D. - click aici

Publicat in data de 22.01.2021, orele 1600

TABEL cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat în data de 21.01.2021 în vederea ocupării unui post vacant de ofiţer de poliţie la Biroul Management Operaţional – Compartimentul Analiză din cadrul D.E.P.A.B.D. - click aici

Publicat in data de 22.01.2021, orele 1530

TABEL cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat în data de 21.01.2021 în vederea ocupării unui post vacant de ofiţer specialist principal I (consilier juridic) în cadrul Serviciului Juridic şi Secretariat din cadrul D.E.P.A.B.D. - click aici

Publicat in data de 21.01.2021, orele 1615

TABEL cu rezultatele obţinute la concursul organizat în data de 21.01.2021 în vederea ocupării unui post vacant la Biroul Achiziții din cadrul D.E.P.A.B.D. - click aici

Publicat in data de 21.01.2021, orele 1600

TABEL cu rezultatele obţinute la concursul organizat în data de 21.01.2021 în vederea ocupării unui post vacant la Biroul Management Operaţional din cadrul D.E.P.A.B.D. - click aici

Publicat in data de 21.01.2021, orele 1530

TABEL cu rezultatele obţinute la concursul organizat în data de 21.01.2021 în vederea ocupării unui post vacant în cadrul Serviciului Juridic şi Secretariat din cadrul D.E.P.A.B.D. - click aici

Publicat in data de 21.01.2021, orele 1430

TABEL cu rezultatele obţinute la concursul organizat în data de 21.01.2021 în vederea ocupării a 2 (două) posturi vacante de ofiţer de poliţie la Structura de Securitate / C.S.T.I.C. (nivel compartiment) din cadrul D.E.P.A.B.D. - click aici

Publicat in data de 21.01.2021, orele 1400

TABEL cu rezultatele obţinute la concursul organizat în data de 21.01.2021 în vederea ocupării a 2 (două) posturi vacante la Biroul Schengen şi Relaţii Internaţionale din cadrul DEPABD - click aici

Publicat in data de 20.01.2021, orele 1600

TABEL cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat în data de 19.01.2021 în vederea ocupării a 7 (şapte) posturi vacante de ofiţer de poliţie la Structurile Judeţene de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor (Arad, Bacău, Călăraşi, Dâmboviţa, Olt, Satu Mare şi Sălaj) din cadrul DEPABD - click aici

Publicat in data de 19.01.2021, orele 1600

TABEL cu rezultatele obţinute la concursul organizat în data de 19.01.2021 în vederea ocupării a 7 (şapte) posturi vacante de ofiţer de poliţie la Structurile Judeţene de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor (Arad, Bacău, Călăraşi, Dâmboviţa, Olt, Satu Mare şi Sălaj) din cadrul DEPABD - click aici

Publicat in data de 14.01.2021, orele 1600

2. TABEL cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat în data de 11.01.2021 în vederea ocupării a 2 (două) posturi vacante de ofiţer de poliţie la Serviciul Coordonare Evidenţa Persoanelor – Compartimentul Coordonare din cadrul D.E.P.A.B.D. - click aici

1. TABEL cu rezultatele finale obţinute la proba test scris (tip grilă), ca urmare a analizării şi soluţionării contestaţiilor depuse la concursul organizat în data de 11.01.2021 în vederea ocupării a 2 (două) posturi vacante de ofiţer de poliţie la Serviciul Coordonare Evidenţa Persoanelor – Compartimentul Coordonare din cadrul D.E.P.A.B.D. - click aici

Publicat in data de 13.01.2021, orele 1600

TABEL cu rezultatele finale obţinute în data de 12.01.2021 la proba eliminatorie de competenţe lingvistice (engleză / franceză) susţinută la Institutul de Ordine Publică din M.A.I. de candidaţii înscrişi la concursul organizat de D.E.P.A.B.D. în vederea ocupării a 2 (două) posturi vacante de ofiţer în cadrul Biroului Schengen şi Relaţii Internaţionale – Compartimentul Schengen - click aici

Publicat in data de 12.01.2021, orele 1600

TABEL cu rezultatele obţinute în data de 12.01.2021 la proba eliminatorie de competenţe lingvistice (engleză / franceză) susţinută la Institutul de Ordine Publică din M.A.I. de candidaţii înscrişi la concursul organizat de D.E.P.A.B.D. în vederea ocupării a 2 (două) posturi vacante de ofiţer în cadrul Biroului Schengen şi Relaţii Internaţionale – Compartimentul Schengen - click aici

Publicat in data de 11.01.2021, orele 1830

TABEL cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat în data de 11.01.2021 în vederea ocupării a 2 posturi vacante de ofiţer de poliţie la Serviciul Coordonare Evidenţa Persoanelor din cadrul D.E.P.A.B.D. - click aici

Publicat in data de 11.01.2021, orele 1500

TABEL cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat în data de 08.01.2021 în vederea ocupării unui post vacant de ofiţer de poliţie la Serviciul Central de Stare Civilă din cadrul D.E.P.A.B.D. - click aici

Publicat in data de 11.01.2021, orele 1445

ANUNŢ privind organizarea concursurilor în vederea încadrării/ ocupării unor posturi de execuţie vacante de ofiţer de poliţie MODIFICARE DATĂ ŞI LOCAŢIE / ALTE PRECIZĂRI - click aici

Publicat in data de 11.01.2021, orele 1015

ERATĂ LA ANUNŢUL nr. 3456896 din 06.01.2021 privind ocuparea unui post vacant de ofiţer de poliţie la Biroul Achizitii din cadrul D.E.P.A.B.D. - click aici

Publicat in data de 08.01.2021, orele 1600

ERATĂ LA ANUNŢUL nr. 3456899 din 06.01.2021 privind ocuparea unui post vacant de ofiţer de poliţie la Biroul Management Operaţional – Compartimentul Analiză din cadrul D.E.P.A.B.D. - click aici

Publicat in data de 08.01.2021, orele 1500

TABEL cu rezultatele obţinute la concursul organizat în data de 08.01.2021 în vederea ocupării unui post vacant de ofiţer de poliţie la Serviciul Central de Stare Civilă din cadrul D.E.P.A.B.D. - click aici

Publicat in data de 07.01.2021, orele 1200

ANUNŢ privind lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul organizat de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date pentru ocuparea a 7 (şapte) posturi vacante de ofiţer de poliţie la Structurile Judeţene de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor (Arad, Bacău, Călăraşi, Dâmboviţa, Olt, Satu Mare şi Sălaj) - click aici

Publicat in data de 06.01.2021, orele 1330

ANUNŢ privind lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul organizat de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer de poliţie la Biroul Management Operaţional – Compartimentul Analiză - click aici

Publicat in data de 06.01.2021, orele 1300

ANUNŢ privind lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul organizat de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de ofiţer de poliţie la Biroul Schengen şi Relaţii Internaţionale – Compartimentul Schengen - click aici

Publicat in data de 06.01.2021, orele 1100

ANUNŢ privind lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concursul organizat de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de ofiţer de poliţie la Structura de Securitate / C.S.T.I.C. (nivel compartiment) - click aici

Publicat in data de 06.01.2021, orele 1000

1. În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul organizat de DEPABD pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer de poliţie la Biroul Achiziţii - click aici

2. În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul organizat de DEPABD pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer de poliţie la Serviciul Juridic şi Secretariat – Compartimentul Juridic - click aici

Publicat in data de 05.01.2021, orele 1330

Lista candidatilor care nu indeplinesc conditiile de participare la concurs - DEPABD pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de ofiţer de poliţie la Serviciul Coordonare Evidenţa Persoanelor – Compartimentul Coordonare - click aici

Publicat in data de 05.01.2021, orele 1230

Lista candidatilor care nu indeplinesc conditiile de participare la concurs - DEPABD pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer de poliţie la Serviciul Central de Stare Civilă - click aici

Publicat in data de 05.01.2021, orele 1200

Rezultate testare psihologica - DEPABD click aici

Publicat in data de 24.12.2020, orele 1600

Precizari privind testarea psihologica - DEPABD click aici

Publicat in data de 15.12.2020, orele 1500

INFORMARE - privind transmiterea în format electronic a dosarelor de recrutare - click aici

Publicat in data de 10.12.2020, orele 1500

 1. ANUNT - Tabel cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat în data de 09.12.2020 în vederea ocupării unui post vacant de ofiţer de poliţie la Serviciul Prelucrări şi Acces Date Operative din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date - click aici

Publicat in data de 09.12.2020, orele 1500

 1. ANUNT - Tabel cu rezultatele obţinute la concursul organizat în data de 09.12.2020 în vederea ocupării unui post vacant de ofiţer de poliţie la Serviciul Prelucrări şi Acces Date Operative din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date - click aici

Publicat in data de 08.12.2020, orele 2000

 1. ANUNT - Concurs pentru ocuparea a 7 (sapte) posturi vacante de ofiter de politie la Structurile Judetene de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor - ANUNT - CERERE INSCRIERE -DECLARATIE - CV - ERATA - Precizari - Rezultat final

 2. ANUNT - Concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofiter de politie la Biroul Achizitii din cadrul DEPABD - ANUNT - CERERE INSCRIERE -DECLARATIE - CV - Precizari

 3. ANUNT - Concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofiter de politie la Biroul Management Operaţional din cadrul DEPABD - ANUNT - CERERE INSCRIERE -DECLARATIE - CV - Precizari

 4. ANUNT - Concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de ofiter de politie la Biroul Schengen si Relatii Internationale din cadrul DEPABD - ANUNT - CERERE INSCRIERE -DECLARATIE - CV - Precizari

 5. ANUNT - Concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi vacante de ofiter de politie la Serviciul Coordonare Evidenta Persoanelor din cadrul DEPABD - ANUNT - CERERE INSCRIERE -DECLARATIE - CV - Precizari - Rezultat final

 6. ANUNT - Concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofiter de politie la Serviciul Central de Stare Civila din cadrul DEPABD - ANUNT - CERERE INSCRIERE -DECLARATIE - CV - Precizari

 7. ANUNT - Concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofiter de politie la Serviciul Juridic si Secretariat din cadrul DEPABD - ANUNT - CERERE INSCRIERE -DECLARATIE - CV - Precizari

 8. ANUNT - Concurs pentru ocuparea 2 (doua) posturi vacante de ofiter de politie la Structura de Securitate / C.S.T.I.C. (nivel compartiment) din cadrul DEPABD - ANUNT - CERERE INSCRIERE -DECLARATIE - CV - ERATA - Precizari

Publicat in data de 17.11.2020, orele 1000

ANUNŢ - În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul organizat de către D.E.P.A.B.D. în vederea ocupării unui post vacant de ofiţer de poliţie la Serviciul Prelucrări şi Acces Date Operative din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, prin recrutare din sursă internă, din rândul agenţilor de poliţie din cadrul M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie - click aici

Publicat in data de 10.11.2020, orele 1600

TABEL - cu rezultatele finale obţinute la proba interviu structurat pe subiecte profesionale organizat de către D.E.P.A.B.D. în data de 10.11.2020 în vederea ocupării unui post vacant de ofiţer de poliţie - ofiţer principal I la Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Satu Mare - click aici

TABEL - cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat de către D.E.P.A.B.D. în vederea ocupării unui post vacant de ofiţer de poliţie - ofiţer principal I la Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Satu Mare - click aici

TABEL - cu rezultatele finale obţinute la concursul organizat de către D.E.P.A.B.D. în data de 21.11.2019 în vederea ocupării unui număr de 7 (şapte) posturi vacante de ofiţer de poliţie la Structurile Judeţene de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor din Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante (după departajare – interviu structurat pe subiecte profesionale) - click aici

Publicat in data de 04.11.2020, orele 1000

ANUNŢ - În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul organizat de către D.E.P.A.B.D. în data de 21.11.2019 în vederea ocupării unui post vacant de ofiţer de poliţie - ofiţer principal I la Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Satu Mare, poziţia 195 din Statul de organizare al structurilor teritoriale de administrare a bazelor de date privind evidenţa persoanelor (subordonate Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date), prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante - click aici

Publicat in data de 03.11.2020, orele 1500

PRECIZĂRI În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul organizat de către D.E.P.A.B.D. în vederea ocupării unui post vacant de ofiţer de poliţie la Serviciul Prelucrări şi Acces Date Operative din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, prin recrutare din sursă internă, din rândul agenţilor de poliţie din cadrul M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie - click aici

Publicat in data de 03.11.2020, orele 1000

ANUNŢ privind reluarea procedurilor de concurs pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer de poliţie - ofiţer specialist principal I (programator) la Serviciul Prelucrări şi Acces Date Operative – Compartimentul prelucrare şi furnizare date operative, din Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, prin recrutare din sursă internă, din rândul agenţilor de poliţie din cadrul M.A.I., absolvenţi de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în vederea încadrării prin trecerea în corpul ofiţerilor de poliţie - click aici

Publicat in data de 27.10.2020, orele 1400

PRECIZĂRI În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul organizat de către D.E.P.A.B.D. în data de 21.11.2019 în vederea ocupării unui post vacant de ofiţer de poliţie - ofiţer principal I la Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Satu Mare - click aici

Publicat in data de 26.10.2020, orele 1700

ANUNŢ PROBA INTERVIU În atenţia candidaţilor înscrişi la concursul organizat de către D.E.P.A.B.D. în data de 21.11.2019 în vederea ocupării unui post vacant de ofiţer de poliţie - ofiţer principal I la Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Satu Mare - click aici

Publicat in data de 26.10.2020, orele 1600

TABEL cu rezultatele finale obţinute la proba test scris (tip grilă), ca urmare a analizării şi soluţionării contestaţiei depuse la concursul organizat de către D.E.P.A.B.D. în data de 21.11.2019 în vederea ocupării unui număr de 7 (şapte) posturi vacante de ofiţer de poliţie la Structurile Judeţene de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor din Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date - click aici

ANUNŢ privind reluarea procedurilor de concurs pentru ocuparea unui număr de 7 (şapte) posturi vacante de ofiţer de poliţie la Structurile Judeţene de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor din Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, prin încadrare directă, din rândul persoanelor care îndeplinesc condiţiile legale, criteriile specifice şi cerinţele pentru ocuparea posturilor vacante, organizat în data de 21.11.2019 - click aici

Publicat in data de 25.11.2019, orele 1600

 1. ANUNT - privind suspendarea concursului organizat în vederea ocupării unui post vacant de ofiţer de poliţie - ofiţer specialist principal I (programator) la Serviciul Prelucrări şi Acces Date Operative – Compartimentul prelucrare şi furnizare date operative, din Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date - click aici

 2. ANUNT - privind suspendarea concursului organizat în data de 21.11.2019 în vederea ocupării unui număr de 7 (şapte) posturi vacante de ofiţer de poliţie la Structurile Judeţene de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor din Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date - click aici

Publicat in data de 21.11.2019, orele 1900

 1. ANUNT - In atentia candidatilor inscrisi la concursul organizat de D.E.P.A.B.D. in vederea ocuparii unui post vacant de ofiter de politie - ofiter specialist principal I (programator) la Serviciul Prelucrari si Acces Date Operative- click aici

Publicat in data de 21.11.2019, orele 1700

 1. ANUNT - Tabel cu rezultatele la proba scrisa a candidatilor inscrisi la concursul organizat de catre D.E.P.A.B.D. in vederea ocuparii posturilor vacante de ofiter de politie la Structurile Judetene de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor Arges, Bacau, Galati, Gorj, Hunedoara, Satu-Mare si Vaslui prin incadrare directa - click aici

Publicat in data de 15.11.2019, orele 1310

 1. ANUNT - LISTA CANDIDATI care NU indeplinesc conditiile de participare la concursul organizat de catre D.E.P.A.B.D. in vederea ocuparii posturilor vacante de ofiter de politie la Structurile Judetene de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor Arges, Bacau, Galati, Gorj, Hunedoara, Satu-Mare si Vaslui prin incadrare directa - click aici

Publicat in data de 25.10.2019, orele 1600

 1. ANUNT - Lista candidatilor care nu indeplinesc conditiile de participare din punct de vedere al studiilor la concursul organizat de D.E.P.A.B.D. in vederea ocuparii a 7 posturi vacante de ofiter de politie la Structurile Judetene de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor. - click aici

Publicat in data de 16.10.2019, orele 1510

 1. ANUNT - Tabel cu rezultatele la testarea psihologica din data de 10.10.2019 a candidatilor inscrisi la concursul organizat de D.E.P.A.B.D. in vederea ocuparii posturilor vacante de ofiter de politie la Structurile Judetene de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor HR, MS, VN, AG, BC, GL, GJ, HD, SM, VS. - click aici

Publicat in data de 04.10.2019, orele 1300

 1. ANUNT - Precizari privind testare psihologica pentru candidatii inscrisi la concursul organizat in vederea ocuparii posturilor vacante de ofiter de politie la Structurile Judetene de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor Hunedoara, Mures, Vrancea, Arges, Bacau, Galati, Gorj, Hunedoara, Satu-Mare si Vaslui, prin incadrare directa. - click aici

Publicat in data de 12.08.2019, orele 1715

 1. ANUNT - Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de ofiter la structurile judetene subordonate - ANUNT - DOCUMENTE INSCRIERE - CV

 2. ANUNT - Concurs pentru ocuparea postului vacant de ofiter (programator) la Serviciul Prelucrari si Acces Date Operative din cadrul D.E.P.A.B.D. - ANUNT - DOCUMENTE INSCRIERE - CV


 Sesizati faptele de coruptie ale personalului Ministerului Administratiei si Internelor la telefon: 0800806806 - linie telefonica gratuita a Directiei Generale Anticoruptie.

Se recomanda utilizarea browser-ului Microsoft Internet Explorer, minim versiunea 4.0. Utilizarea versiunilor anterioare poate afecta modul de afisare a textului, respectiv graficii. Se pot utiliza alte browsere, insa exista riscul întâmpinarii unor dificultati.