Protectia datelor cu caracter personal      I. Prelucrarea datelor la nivelul D.E.P.A.B.D.:
         1) Informare cu privire la prelucrarile de date cu caracter personal - click aici
         2) Formulare de exercitare a drepturilor de către persoanele vizate:
             a) Model de cerere pentru exercitarea dreptului de acces - click aici
             b) Model de cerere pentru exercitarea dreptului de interventie - click aici
             c) Model de cerere pentru exercitarea dreptului de opozitie - click aici

      II. Legislatie relevanta:
         1. Directiva 95/46 CE a Parlamentului European - click aici
         2. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare - click aici
         3. Ordinului Avocatului Poporului nr. 52/2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal - click aici
        4. Instrucţiunile ministrului administraţiei şi internelor nr. 27/2010 privind măsurile de natură organizatorică şi tehnică pentru asigurarea securităţii prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de către structurile/unităţile MAI. - click aici

      III. Link-uri utile:
         1. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - click aici
         2. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD) - click aici
         3. Grupul de Lucru Art. 29, instituit in temeiul Directivei 95/46/CE - click aici

* "Pentru a i se da curs, cererea persoanei vizate trebuie sa fie datata si semnata. Durata medie de completare a fiecarui formular este de aproximativ 3 minute, iar scopul colectarii informatiilor este de a se permite identificarea corecta a persoanei in vederea solutionarii cererii"

 Sesizati faptele de coruptie ale personalului Ministerului Afacerilor Interne la telefon: 0800806806 - linie telefonica gratuita a Directiei Generale Anticoruptie.

Se recomanda utilizarea browser-ului Microsoft Internet Explorer, minim versiunea 4.0. Utilizarea versiunilor anterioare poate afecta modul de afisare a textului, respectiv graficii. Se pot utiliza alte browsere, insa exista riscul întâmpinarii unor dificultati.