Prezentare


Directia Generala pentru Evidenta Persoanelor este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica si face parte din structurile de ordine si siguranta publica din subordinea Ministerului Afacerilor Interne si este parte componenta a Departamentului de Ordine si Siguranta Publica.

Actele normative care reglementeaza organizarea, functionarea si solutionarea problemelor de competenta Directiei Generale pentru Evidenta Persoanelor :

1) Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International;

2) Hotararea Guvernului nr. 1367/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date;

3) OUG nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 290/2005 cu modificarile si completarile ulterioare; 
În atenţia cetăţenilor!

La nivelul Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor vor fi soluționate cererile pentru eliberarea actelor de identitate şi stabilirea reşedinţei, doar pentru cazurile deosebite, în strictă conformitate cu dispoziţiile art. 14 alin.(6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005, cu modificările şi completările ulterioare. Situaţiile deosebite în care se poate afla cetăţeanul sunt: motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susţinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operaţiuni notariale/bancare.

Pentru evitarea prezentării, în acelaşi timp, a unui număr mare de persoane la sediul D.G.E.P., cererea pentru eliberarea actului de identitate sau, după caz, a înscrierii menţiunii privind stabilirea reşedinţei, în unul din cazurile deosebite mai sus menţionate, se depune exclusiv în urma unei programări prealabile la telefon nr. 021/413.53.17.

Programările se fac zilnic, în intervalul 09.00-13.00,
pentru o perioadă de maxim două săptămâni în zilele şi intervalele orare libere, potrivit graficului, care poate fi accesat prin click pe link-ul de mai jos:

Grafic cu intervalele orare în care se poate efectua programarea pentru depunerea cererii de eliberare a actului de identitate şi pentru înscrierea menţiunii privind stabilirea reşedinţei

Depunerea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate şi stabilirea reşedinţei se face în intervalul orar 08.30-12.30, în zilele de luni, miercuri, joi, vineri, respectiv 15.00-18.30 în fiecare zi de marţi.

Solicităm tuturor cetățenilor să respecte ora de programare pentru a se evita aşteptarea suplimentară în spaţiul destinat lucrului cu publicul, iar în situația în care persoana programată nu se poate prezenta la ora stabilită pentru depunerea documentelor trebuie să facă o nouă programare în condițiile menționate anterior. În situaţia în care în grafic nu mai este liber niciun interval orar, vă facem cunoscut că eliberarea unui act de identitate, într-un termen mai scurt decât cel stabilit la nivelul structurii de evidenţă, se poate realiza de către:

Sesizati faptele de coruptie ale personalului Ministerului Afacerilor Interne la telefon: 0800806806 - linie telefonica gratuita a Directiei Generale Anticoruptie.