STARE CIVILĂ


   I. ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE LA SEDIUL D.E.P.A.B.D.:

      1. Eliberarea certificatului privind domiciliul inregistrat in Registrul National de Evidenta a Persoanelor - click aici

      2. Procurarea și transmiterea în străinatate a certificatelor de stare civilă - click aici

      3. Înscrierea mențiunii de căsătorie și desfacerea acesteia prin divorț pronunțat în străinătate - click aici

   II. PROCEDURI DESFĂȘURATE DE CĂTRE SERVICIILE PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR:

      1. Înregistrarea nașterii - click aici

      2. Înregistrarea căsătoriei - click aici

      3. Înregistrarea decesului - click aici

      4. Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine - click aici

      5. Schimbarea numelui de familie și/sau a prenumelui pe cale administrativă - click aici

      6. Rectificarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora - click aici

      7. Reconstituirea și întocmirea ulterioară - click aici

      8. Eliberarea certificatelor de stare civila - click aici

      9. Eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă - click aici

    10. Constatarea desfacerii căsătoriei prin acordul soților de către ofițerul de stare civilă - click aici

    11. Înscrierea mențiunilor în registrele de stare civilă:

        11.1 Înscrierea recunoașterii sau stabilirii afiliației - click aici

        11.2 Înscrierea adopției - click aici

        11.3 Înscrierea divorțului - click aici

       11.4 Înscrierea mențiunii de schimbare a numelui și/sau prenumelui intervenite în străinatate - click aici

   III. TERMENELE PREVĂZUTE DE LEGE PENTRU SOLUȚIONAREA CERERILOR - click aici

   IV. TAXE PERCEPUTE - click aici

   V. METODOLOGIE DE CALCUL AL DURATEI DE COMPLETARE A FORMULARELOR FOLOSITE LA NIVELUL D.E.P.A.B.D. PENTRU PRESTAREA UNOR SERVICII PUBLICE - click aici

 

Sesizati faptele de coruptie ale personalului Ministerului Administratiei si Internelor la telefon: 0800806806 - linie telefonica gratuita a Directiei Generale Anticoruptie.

Se recomanda utilizarea browser-ului Microsoft Internet Explorer, minim versiunea 4.0. Utilizarea versiunilor anterioare poate afecta modul de afisare a textului, respectiv graficii. Se pot utiliza alte browsere, insa exista riscul întâmpinarii unor dificultati.