Evidenta persoanelor in Romania     

In Romania, evidenta persoanelor a luat fiinta in anul 1949, prin inscrierea in evidenta a tuturor locuitorilor tarii si eliberarea actelor de identitate tuturor romanilor care au implinit varsta de 15 ani.

Inscrierea in evidenta persoanelor s-a realizat prin intocmirea unor fise personale care au constituit evidenta locala si centrala, datele inscrise in aceste fise fiind actualizate, in sistem manual, ca urmare a modificarilor intervenite in statutul civil al cetatenilor, in cazul schimbarii domiciliului ori al eliberarii unui nou act de identitate.

In anul 1990, s-a impus ca o necesitate modernizarea evidentei persoanelor, astfel incat a fost reglementata si s-a realizat, prin preluarea in sistem informatic a datelor existente in fisele de evidenta locala manuala, infiintarea Registrului National de Evidenta a Persoanelor ca principala parte componenta a Sistemului National Informatic de Evidenta a Populatiei.

Registrul National de Evidenta a Persoanelor reprezinta ansamblul datelor cu caracter personal ale cetatenilor romani rezultate in urma procesarii automate, intr-o conceptie unitara, in scopul cunoasterii numarului, structurii si miscarii populatiei pe teritoriul tarii.

Acesta functioneaza in sistem deschis servind ca suport unic pentru furnizarea de date, in conditiile legii, pentru toate sistemele informatice care prelucreaza date nominale privind persoana fizica.

Cele doua sisteme, manual si informatic, au functionat in paralel, pana in anul 2000, cand evidenta manuala a devenit o arhiva activa, pentru istoricul datelor cetatenilor romani.

Evidenta cetatenilor romani are drept scop, pe de o parte, cunoasterea populatiei si a miscarii acesteia pe localitati, iar pe de alta parte, comunicarea de date si informatii, in temeiul legii.

Tinerea evidentei persoanelor prezinta o deosebita importanta pentru statul roman, in sensul cunoasterii si individualizarii tuturor cetatenilor tarii, de la data nasterii, al desfasurarii corespunzatoare a multiplelor raporturi dintre institutiile statului si cetateni, in realizarea drepturilor si obligatiilor ce revin atat unora, cat si altora, pentru monitorizarea miscarii populatiei pe teritoriul tarii si, nu in ultimul rand, pentru a veni in sprijinul structurilor Ministerului Afacerilor Interne care desfasoara activitati in scopul prevenirii si combaterii infractiunilor, precum si al institutiilor cu atributii in domeniul apararii, sigurantei nationale, ordinii si linistii publice si justitiei.

Totodata, evidenta persoanelor si actele de identitate servesc cetatenilor pentru a face dovada identitatii, cetateniei romane, a adresei de domiciliu si a celei de resedinta, necesare la valorificarea drepturilor si obligatiilor prevazute in Constitutie, faciliteaza variatele raporturi juridice intre persoanele fizice si ofera informatiile necesare pentru a fi identificati membri de familie, alte rude sau persoane despre care nu se cunosc date de ani de zile.

Evidenta cetatenilor romani cu domiciliul in tara se tine dupa principiul locului de domiciliu al acestora, iar al cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate dupa principiul ultimului domiciliu avut in tara si dupa resedinta declarata in Romania.

Tinerea in actualitate a evidentei persoanelor si eliberarea actelor de identitate si a altor documente in sistem de ghiseu unic sunt realizate de catre serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, care functioneaza, din aprilie 2005, in subordinea consiliilor locale municipale, ale sectoarelor mun. Bucuresti, orasenesti si comunale, dupa caz, si a consiliilor judetene, respectiv a Consiliului General al municipiului Bucuresti.

Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date are obligatia de a sprijini, indruma, coordona si controla din punct de vedere metodologic activitatea tuturor serviciilor publice comunitare teritoriale de evidenta a persoanelor, de a lua masuri pentru imbunatatirea activitatilor ce intra in sfera sa de competenta si de a da dispozitii pe linia muncii specifice.

In indeplinirea prerogativelor cu care este investita, Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date coopereaza cu celelalte unitati ale Ministerului Afacerilor Interne si colaboreaza, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative in vigoare, cu autoritatile publice, agentii economici, precum si cu persoanele fizice.

Atat activitatea Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, cat si cea a serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor are in vedere crearea si respectarea cadrului legal privind tinerea evidentei persoanelor si eliberarea, in sistem de ghiseu unic, a certificatelor de stare civila, a actelor de identitate, a pasapoartelor, a permiselor de conducere si a certificatelor de inmatriculare, precum si prestarea unor servicii de calitate si in conditii civilizate cetatenilor.