Documente necesare


    1. În atenția cetățenilor care se adresează serviciului public comunitar de evidență a persoanelor - click aici

    2. Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani - click aici

    3. Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani - click aici

    4. a) Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei - click aici

    4. b) Eliberarea actului de identitate ca urmare a preschimbarii buletinelor de identitate - click aici

    5. a) Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului- click aici

    5. b) Eliberarea actului de identitate la schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor- click aici

    6. Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deținut anterior - click aici

    7. Eliberarea cărții de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate - click aici

    8. Eliberarea cărții de identitate la dobândirea cetățeniei române - click aici

    9. Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România - click aici

   10. Eliberarea cărții de identitate provizorie cetățenilor români cu domiciliul in străinătate, care locuiesc temporar in România - click aici

   11. Înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței - click aici

   12. Dovada adresei de domiciliu - click aici

   13. Contravaloarea actelor de identitate - click aici

 

Sesizati faptele de coruptie ale personalului Ministerului Afacerilor Interne la telefon: 0800806806 - linie telefonica gratuita a Directiei Generale Anticoruptie.

Se recomanda utilizarea browser-ului Microsoft Internet Explorer, minim versiunea 4.0. Utilizarea versiunilor anterioare poate afecta modul de afisare a textului, respectiv graficii. Se pot utiliza alte browsere, insa exista riscul întâmpinarii unor dificultati.