Prezentare


Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica si face parte din structurile de ordine si siguranta publica din subordinea Ministerului Afacerilor Interne si este parte componenta a Departamentului de Ordine si Siguranta Publica.

Actele normative care reglementeaza organizarea, functionarea si solutionarea problemelor de competenta Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date :

1) Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International;

2) Hotararea Guvernului nr. 1367/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date;

3) OUG nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 290/2005 cu modificarile si completarile ulterioare; 

Atributii


Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date functioneaza ca structura operativa în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, avand atributii în:

- organizeaza, coordoneaza si urmareste modul de aplicare, în mod unitar, de catre serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, a reglementarilor legale in domeniul evidentei persoanelor, al starii civile si al schimbarii pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice;

- elaboreaza normele si metodologiile de lucru utilizate de serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor;

- actualizeaza, utilizeaza si valorifica datele din Registrul national de evidenta a persoanelor potrivit legii;

- furnizeaza, in conditiile legii, date de identificare a persoanei, solicitate de autoritati si institutii publice, operatori economici si de alte persoane juridice pentru derularea unor actiuni de interes general, reglementate prin acte normative;

 

Sesizati faptele de coruptie ale personalului Ministerului Afacerilor Interne la telefon: 0800806806 - linie telefonica gratuita a Directiei Generale Anticoruptie.


Se recomanda utilizarea browser-ului Microsoft Internet Explorer, minim versiunea 6.0. Utilizarea versiunilor anterioare poate afecta modul de afisare a textului, respectiv graficii. Se pot utiliza alte browsere, insa exista riscul întâmpinarii unor dificultati.