Portaulul ceățeanului


PETREŞTIAdresa unităţii PETREŞTI, unitate aparţinând judeţului Satu Mare!

Coordonate de contact sediu Stare Civilă :