Portaulul ceățeanului


CERTEZEAdresa unităţii CERTEZE, unitate aparţinând judeţului Satu Mare!

Coordonate de contact sediu Stare Civilă :