Portaulul ceățeanului


CĂLINEŞTI OAŞAdresa unităţii CĂLINEŞTI OAŞ, unitate aparţinând judeţului Satu Mare!

Coordonate de contact sediu Stare Civilă :