Portaulul ceățeanului


VETIŞAdresa unităţii VETIŞ, unitate aparţinând judeţului Satu Mare!

Coordonate de contact sediu Stare Civilă :