Portaulul ceățeanului


POMIAdresa unităţii POMI, unitate aparţinând judeţului Satu Mare!

Coordonate de contact sediu Stare Civilă :