Portaulul ceățeanului


Evidența persoanelor Documente necesare eliberării actelor de identitate

 • 1. pentru eliberarea cartii de identitate provizorii cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, care locuiesc temporar in Romania:

  → pasaportul, aflat în termen de valabilitate, care atesta statutul de cetatean român domiciliat în strainatate, original şi copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicarii vizelor şi stampilelor autoritatilor de frontiera, precum şi copii ale acelorasi file ale pasaportului strain, pentru situatia în care solicitantul a intrat în tara cu un document de calatorie emis de o autoritate straina;

  → certificatul de nastere şi/sau de casatorie, eliberate de oficiile de stare civilă române;

  → hotarârea de divort definitiva şi irevocabila, dupa caz;

  → dovada adresei de resedinta din România;

  → doua fotografii marimea ¾ cm, având la baza o banda alba de 7 mm;

  → chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate provizorii - 1 leu;

  → timbru fiscal sau chitanta reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 5 lei.

 • 2. pentru eliberarea cartii de identitate la dobandirea cetateniei romane :

  → certificatul constatator eliberat de Ministerul Justitiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în strainatate, original şi 2 copii; în cazul minorilor care au împlinit vârsta de 14 ani şi nu sunt înscrisi în certificatul constatator care atesta dobândirea cetateniei de catre unul dintre parinti, acestia sunt îndrumati pentru clarificarea cetateniei catre Ministerul Justitiei;

  → certificatele de stare civilă ale solicitantului, nastere şi casatorie, daca este cazul, precum şi cele ale copiilor sai cu vârsta mai mica de 14 ani, care dobândesc cetatenia româna împreuna cu parintii, original şi copie (certificatele trebuie sa fie eliberate de autoritatile române);

  → documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie

  → un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identitatii, respectiv: pasaport, permis de conducere sau act de identitate strain, original şi copie;

  → chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - 7 lei;

  → timbru fiscal sau chitanta reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 5 lei.

  La eliberarea actului de identitate, persoana în cauza va preda permisul de sedere eliberat de Autoritatea pentru straini pentru a fi remis structurii emitente împreuna cu una dintre copiile certificatului constatator eliberat de Ministerul Justitiei ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în strainatate.

 • 3. pentru eliberarea actului de identitate la implinirea varstei de 14 ani :

  → certificatul de nastere, original şi copie;

  → actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal;

  → documentul cu care parintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;

  → certificatul de casatorie al parintilor sau, dupa caz, hotarârea judecatoreasca, definitiva şi irevocabila, în cazul în care parintii sunt divortati, original şi copie;

  → chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - 7 lei;

  → timbru fiscal sau chitanta reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 5 lei.

  La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezinta la ghiseul serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, însotit de unul dintre parinti sau, dupa caz, de reprezentantul sau legal, de persoana desemnata din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenta sociala sau de persoana careia i-a fost încredintat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

  În situatia în care parintii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semneaza de parintele la care minorul are domiciliul, în conditiile legii.

  Pentru minorul care, desi a fost încredintat, prin hotarâre judecatoreasca, unuia dintre parinti, locuieste statornic la celalalt parinte, se solicita declaratia de consimtamânt a parintelui caruia i-a fost încredintat, din care sa rezulte ca este de acord ca în actul de identitate al minorului sa fie înscrisa adresa la care acesta locuieste statornic.

  Declaratia prevazuta poate fi data la ghiseu, în prezenta personalului serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, iar în situatiile în care parintele nu se poate prezenta la ghiseu, declaratia trebuie sa fie autentificata la notarul public sau, dupa caz, la misiunea diplomatica a României din statul în care acesta se afla.

  Cetatenii români aflati în strainatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreuna cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respective.

 • 4. pentru eliberarea primului act de identitate dupa implinirea varstei de 18 ani :

  → certificatul de nastere, original şi copie;

  → documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;

  → declaratia unuia dintre parinti ori a unei terte persoane, din care sa rezulte faptul ca identitatea declarata în cererea de eliberare a actului de identitate, coroborata cu imaginea preluata ori cu fotografia atasata cererii, apartine solicitantului;

  → fisa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizata de unitatea de politie de la locul de domiciliu sau resedinta al solicitantului;

  → chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - de 7 lei;

  → timbru fiscal sau chitanta reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 5 lei.

  Cetatenii români aflati în strainatate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreuna cu documentele prevazute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respective.

 • 5. pentru eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei ori ca urmare a preschimbarii buletinelor de identitate :

  → actul de identitate şi cartea de alegator, daca este cazul;

  → certificatul de nastere;

  → certificatul de casatorie, daca este cazul, original şi copie;

  → hotarârea de divort, definitiva şi irevocabila, dupa caz, original şi copie;

  → certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor, original şi copie;

  → certificatele de nastere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original şi copie;

  → documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, dupa caz, cel cu care se face dovada adresei de resedinta, original şi copie;

  → chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - 7 lei;

  → timbru fiscal sau chitanta reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 5 lei.

  În cazul modificarii numelui şi/sau prenumelui titularului, prenumelui parintilor, a datei ori a locului de nastere, precum şi în situatia schimbarii sexului, se prezinta şi hotarârea judecatoreasca ramasa definitiva şi irevocabila sau, dupa caz, actul administrativ în baza caruia s-au modificat datele de stare civilă.

 • 6. pentru eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate detinut anterior :

  → actul de identitate şi cartea de alegator,in cazul deteriorarii;

  → certificatul de nastere,original şi copie;

  → certificatul de casatorie, daca este cazul, original şi copie;

  → hotarârea de divort, definitiva şi irevocabila, dupa caz, original şi copie;

  → certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor, original şi copie;

  → certificatele de nastere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original şi copie;

  → documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu şi, dupa caz, cel cu care se face dovada adresei de resedinta, original şi copie;

  → dovada eliberata de unitatea de politie unde a fost reclamat furtul, daca este cazul;

  → un document emis de institutii sau autoritati publice - pasaport, permis de conducere, legitimatie de serviciu, livret militar ori diploma de absolvire a unei institutii de învatamânt, cu fotografie de data recenta, original şi copie;

  → chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - 7 lei;

  → timbru fiscal sau chitanta reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 5 lei.

 • 7. pentru eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului, schimbarea denumirii strazii sau a renumerotarii imobilelor :

  → actul de identitate şi cartea de alegator, daca este cazul;

  → certificatul de nastere;

  → certificatul de casatorie, daca este cazul, original şi copie;

  → hotarârea de divort, definitiva şi irevocabila, dupa caz, original şi copie;

  → certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor, original şi copie;

  → certificatele de nastere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original şi copie;

  → documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;

  → chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - 7 lei;

  → timbru fiscal sau chitanta reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru – 5 lei.

  Daca solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesara declaratia scrisa a gazduitorului, aceasta se consemneaza pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenta lucratorului de evidenta a persoanelor.

  În situatia în care gazduitorul nu se poate prezenta, declaratia poate fi data la notarul public, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din strainatate ori în prezenta politistului de la postul de politie, pentru mediu rural.

 • 8. pentru eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din strainatate in Romania :

  → certificatul de nastere, original şi copie;

  → certificatul de casatorie, în cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor, original şi copie;

  → hotarârea de divort definitiva şi irevocabila, dupa caz, original şi copie;

  → certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, în cazul sotului supravietuitor, original şi copie;

  → certificatele de nastere ale copiilor cu vârsta mai mica de 14 ani, original şi copie;

  → documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;

  → pasaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetateniei române, emis de Ministerul Justitiei sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din strainatate, original şi copie; pentru pasaport sunt necesare fila informatizata şi filele destinate aplicarii vizelor şi stampilelor autoritatilor de frontiera, original şi copie;

  → actul de identitate şi/sau pasaportul, eliberate de autoritatile straine; pentru pasaport sunt necesare copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicarii vizelor şi stampilelor autoritatilor de frontiera;

  → chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate - 7 lei;

  → timbru fiscal sau chitanta reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 5 lei;

  → chitanta C.E.C. privind achitarea taxei pentru restabilire, în valoare de 41 lei.

 • 9. pentru inscrierea in actul de identitate a mentiunii privind stabilirea resedintei :

  → actul de identitate al solicitantului;

  → documentul cu care se face dovada adresei de resedinta, original şi copie;

  → timbru fiscal sau chitanta reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 5 lei;

  → declaratia gazduitorului.

 • 10. eliberarea cartii de identitate provizorii cand persoana fizica nu poseda toate documentele necesare pentru eliberarea cartii de identitate :

  → 3 fotografii marimea 3x4 cm cu banda alba de 7 mm. la baza;

  → documentele pe care solicitantul le poate prezenta, din categoria celor cu care, potrivit legii, se poate face dovada numelui de familie şi a prenumelui, a datei de nastere, a starii civile, a cetateniei române, a adresei de domiciliu / adresei de resedinta, original şi copie;

  → chitanta reprezentând contravaloarea cartii de identitate provizorii - 1 leu;

  → timbru fiscal sau chitanta reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 5 lei.

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU SAU DE RESEDINTA SE POATE FACE CU UNUL DIN URMATOARELE DOCUMENTE:


 • a) acte incheiate in conditiile de validitate prevazute de legislatia româna in vigoare, privind titlul locativ;

 • b) declaratia scrisa a gazduitorului, persoana fizica sau juridica, de primire in spatiu, insotita de unul dintre documentele prevazute la lit. a);

 • c) declaratia pe propria raspundere a solicitantului, insotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica existenta unui imobil, faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la lit. a) şi b); pentru minorii şi persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da şi se semneaza de către parinti sau de către reprezentantii lor legali;

 • d) documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, după caz, gazduitorul acestuia figureaza inscris in Registrul agricol.