Atributii


    Directia Generala pentru Evidenta Persoanelor functioneaza ca structura operativa în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, avand atributii în:

 1. organizeaza, coordoneaza si urmareste modul de aplicare, în mod unitar, de catre serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, a reglementarilor legale in domeniul evidentei persoanelor, al starii civile si al schimbarii pe cale administrativa a numelor persoanelor fizice;

 2. elaboreaza normele si metodologiile de lucru utilizate de serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor;

 3. actualizeaza, utilizeaza si valorifica datele din Registrul national de evidenta a persoanelor potrivit legii;

 4. furnizeaza, in conditiile legii, date de identificare a persoanei, solicitate de autoritati si institutii publice, operatori economici si de alte persoane juridice pentru derularea unor actiuni de interes general, reglementate prin acte normative;

 5. solutioneaza cererile depuse de cetatenii romani care si-au stabilit domiciliul in strainatate anterior anului 1989 sau de reprezentantii lor legali privind comunicarea datelor de identificare cu care acestia figureaza inscrisi in evidente;

 6. stabileste caracteristicile si elementele de securizare ale cartilor de identitate si ale cartilor de alegator;

 7. gestioneaza si administreaza Sistemul national informatic de evidenta a persoanelor;

 8. raspunde de punerea in aplicare a reglementarilor privind confidentialitatea si protectia datelor referitoare la persoana, prelucrate la nivelul Directiei;

 9. asigura dotarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor cu registre si certificate de stare civila, precum si cu materialele necesare producerii cartilor de identitate si a cartilor de alegator;

10. participa la activitatile de initiere, formare si perfectionare profesionala a personalului serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor;

11. colaboreaza cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale pentru constituirea unor registre permanente, potrivit legii;

12. selecteaza si prelucreaza din Registrul National de Evidenta a Persoanelor, datele cu caracter personal ale cetatenilor cu drept de vot, tipareste si pune la dispozitia primarilor listele electorale permanente si copiile de pe acestea, in vederea desfasurarii proceselor electorale, potrivit legii;

13. asigura punerea in aplicare, intr-o conceptie unitara, a legislatiei in vigoare in domeniul starii civile, al evidentei persoanelor si al programelor de reforma privind modernizarea relatiilor dintre administratia publica centrala si locala si cetatean;

14. asigura desfasurarea in bune conditii a Recensamantului Populatiei si al Locuintelor - click aici

    Pentru indeplinirea functiilor si atributiilor ce ii revin, Directia colaboreaza cu ministerele si cu alte institutii ale administratiei publice centrale si locale, potrivit prevederilor legale in vigoare.
 

Sesizati faptele de coruptie ale personalului Ministerului Afacerilor Interne la telefon: 0800806806 - linie telefonica gratuita a Directiei Generale Anticoruptie.

Se recomanda utilizarea browser-ului Microsoft Internet Explorer, minim versiunea 4.0. Utilizarea versiunilor anterioare poate afecta modul de afisare a textului, respectiv graficii. Se pot utiliza alte browsere, insa exista riscul întâmpinarii unor dificultati.