Procurarea si transmiterea in strainatate a certificatelor de stare civila


     

În conformitate cu prevederile art.10 alin.(5) şi (6) din Legea nr.119/1996, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, au fost emise Normele de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinatate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane, care au fost aprobate prin H.G. nr.220/16.02.2006, publicate în M.O. al României, Partea I, nr.205/06.03.2006.

Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, prin Serviciul Central de Stare Civilă, întreprinde măsuri pentru procurarea şi transmiterea certificatelor de stare civilă – de nastere, de casatorie şi de deces – la cererea urmatoarelor categorii de persoane fizice:
a) străinii, ale caror acte si fapte de stare civilă s-au produs şi s-au înregistrat în România, care s-au adresat misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale acestor ţari, acreditate în România;
b) cetatenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate, care s-au adresat misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare de cariera ale României sau Ministerului Afacerilor Interne.

Cererile cetăţenilor români sau străini privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor/extraselor de stare civilă solicitate la misiunile diplomatice şi oficiile consulare acreditate în România, misiunile diplomatice şi oficiile consulare de carieră ale României din statul de reşedinţă, primite prin poştă/fax la Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, se transmit, după caz, cu notă verbală sau cu adresă, prin poştă, instituţiei solicitante. Sesizati faptele de coruptie ale personalului Ministerului Administratiei si Internelor la telefon: 0800806806 - linie telefonica gratuita a Directiei Generale Anticoruptie.

Se recomanda utilizarea browser-ului Microsoft Internet Explorer, minim versiunea 4.0. Utilizarea versiunilor anterioare poate afecta modul de afisare a textului, respectiv graficii. Se pot utiliza alte browsere, insa exista riscul întâmpinarii unor dificultati.