Portaulul ceățeanului


SPCEP HALMEUAdresa unităţii SPCEP HALMEU, unitate aparţinând judeţului Satu Mare!

Coordonate de contact sediu Evidenţa Persoanelor :

Coordonate de contact sediu Stare Civilă :