Portaulul ceățeanului


SĂCĂŞENIAdresa unităţii SĂCĂŞENI, unitate aparţinând judeţului Satu Mare!

Coordonate de contact sediu Stare Civilă :