Portaulul ceățeanului


PIRAdresa unităţii PIR, unitate aparţinând judeţului Satu Mare!

Coordonate de contact sediu Stare Civilă :