Portaulul ceățeanului


TÂRŞOLŢAdresa unităţii TÂRŞOLŢ, unitate aparţinând judeţului Satu Mare!

Coordonate de contact sediu Stare Civilă :