Portaulul ceățeanului


DOROLŢAdresa unităţii DOROLŢ, unitate aparţinând judeţului Satu Mare!

Coordonate de contact sediu Stare Civilă :