Difuzare informatii de interes public     Pentru a solicita Direcţiei Generale pentru Evidenţa Persoanelor informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi Compartimentului Relaţii Publice şi Comunicare.

      Responsabilul cu difuzarea informatiilor de interes public si purtatorul de cuvant este:

      - agent principal de politie Florentina-Cătălina NIŢĂ - Serviciu Juridic si Secretariat

           Telefon / fax: 021/440.30.74
           Telefon (RCVD): 25211
           E-mail: dgep@mai.gov.ro

      1. Model cerere - click aici
      2. Model reclamatie - click aici


 


 Sesizati faptele de coruptie ale personalului Ministerului Administratiei si Internelor la telefon: 0800806806 - linie telefonica gratuita a Directiei Generale Anticoruptie.

Se recomanda utilizarea browser-ului Microsoft Internet Explorer, minim versiunea 4.0. Utilizarea versiunilor anterioare poate afecta modul de afisare a textului, respectiv graficii. Se pot utiliza alte browsere, insa exista riscul întâmpinarii unor dificultati.