Drepturile persoanei în contextul prelucrarii datelor cu caracter personal


      Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date are obligatia de a prelucra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, prin mijloace automatizate si manuale, datele pe care ni le furnizati despre dumneavoastra sau membrii familiei dumneavoastra. Scopul colectarii datelor este:

     - cunoasterea numarului, structurii si miscarii populatiei pe teritoriul Romaniei;
     - statistica;
     - evidenta electorala;
     - gestionarea si administrarea la nivel national a bazelor de date privind evidenta persoanei, cartilor de identitate, pasapoartelor, permiselor de conducere, certificatelor de inmatriculare a vehiculelor;
     - alte documente necesare persoanei in relatiile cu statul.

     Potrivit dispozitiilor art.18 coroborat cu art.42 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata prin Legea nr.290/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, cetatenii romani au obligatia de a furniza datele de identificare, acestea fiind necesare tinerii evidentei persoanelor. Refuzul comunicarii determina incalcarea dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani.

     Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si pot fi comunicate urmatorilor destinatari: persoanei vizate/reprezentantilor legali ai acesteia, parteneri contractuali ai operatorului, autoritati judecatoresti, autoritati publice centrale/locale, servicii sociale si de sanatate, furnizorii de servicii si bunuri , birouri de credit, societati bancare, societati bancare, societati de asigurare si reasigurare, casele de asigurari de sanatate judetene, INS, CNAS, CNPAS, MAE, ANSPDCP, Guvernul Romaniei, Autoritatea Electorala Permanenta, UNNPR, CNSAS, precum si: institutiile publice cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice, securitatii nationale si justitiei, prin transfer direct sau prin intermediul unor aplicatii/servicii web; institutiile publice cu atributii in domeniul realizarii creantelor bugetare prin modalitatile de executare silita prevazute de lege; Ministerul Finantelor Publice si structurile subordonate acestuia, in scopul urmaririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice; institutiile cu atributii in domeniul protectiei drepturilor copilului si al asistentei si ocrotirii sociale a batranilor, misiuni diplomatice straine acreditate in Romania si misiuni diplomatice ale Romaniei aflate in strainatate - prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe.

     Conform dispozitiilor art.12-15 din Legea nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, beneficiati de dreptul de informare, de acces, de interventie asupra datelor si de dreptul de a nu fi supusi unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Exercitarea acestor drepturi se poate realiza prin intermediul unei cereri scrisa, datata si semnata, adresata Directiei pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date cu sediul in str. Obcina Mare nr. 2, sector 6, municipiul Bucuresti, sau la adresa de E-mail: depabd@mai.gov.ro.

     Datele cu caracter personal pot fi transferate in strainatate cu respectarea dispozitiilor art.5, art.29 si art.30 din Legea nr.677/2001.

     Datele transferate in strainatate pot avea ca scop: constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in justitie, recuperarea creantelor pe care autoritatile altor state le au fata de cetatenii romani, identificarea mostenitorilor, stabilirea paternitatii, inmanarea unor documente, rezolvarea cererilor de asistenta judiciara, indeplinirea procedurii privind obtinerea pensiei de intretinere in strainatate, in vederea actionarii in justitie, achitarea contravalorii spitalizarii sau stabilirea pensiei de intretinere, identificarea parintilor biologici ai unor persoane adoptate in strainatate, confirmarea autenticitatii unor documente, citarea in proces de divort, comunicarea datelor de stare civila pentru cetatenii romani care pierd pasaportul si solicita titlu de calatorie.


 Sesizati faptele de coruptie ale personalului Ministerului Afacerilor Interne la telefon: 0800806806 - linie telefonica gratuita a Directiei Generale Anticoruptie.

Se recomanda utilizarea browser-ului Microsoft Internet Explorer, minim versiunea 4.0. Utilizarea versiunilor anterioare poate afecta modul de afisare a textului, respectiv graficii. Se pot utiliza alte browsere, insa exista riscul întâmpinarii unor dificultati.